Учители

23 Януари 2014

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

1.

 Н. Рахманова

Начален учител

rahmanova@glodjevo.com

2.

 Х. Касимова

Начален учител

kasimova@glodjevo.com

3.

 Н. Гайтанова

Начален учител

gaytanova@glodjevo.com

4.

 Ф. Демиран

Начален учител

demiran@glodjevo.com

5.

 В. Йорданова

Начален учител

yordanova@glodjevo.com

6.

 С. Османова

Начален учител

osmanova@glodjevo.com

7.

 М. Махмудова

Начален учител ЧЕ

mahmudova@glodjevo.com

8.

 Ж. Ахмедова

Ресурсен учител

ahmedova@glodjevo.com

9.

 М. Гайтанова

Медицинска сестра

mgaytanova@glodjevo.com

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

10.

 Г. Солакова

Учител по Български език и литература

gsolakova@glodjevo.com

11.

 И. Керчев

Учител по Български език и литература

kerchev@glodjevo.com

12.

 М. Керчева

Учител по Български език и литература

kercheva@glodjevo.com

13.

 С. Азисова

Учител по Английски език и по Руски език

azisova@glodjevo.com

14.

 С. Яхова

Учител по Френски език

yahova@glodjevo.com

15.

 Б. Сейдолски

Учител по Информатика и Математика

seydolsky@glodjevo.com

16.

 С. Сейдолски

Учител по Информатика

seydolski@glodjevo.com

17.

 Ф. Якубова

Учител по Математика и Физика

yakubova@glodjevo.com

18.

 Ю.Яшарова

Учител по Математика

yasharova@glodjevo.com

19.

 Г. Мехмедова

Учител по Химия

mehmedova@glodjevo.com

20.

 Н. Камберова

Учител по Биология

kamberova@glodjevo.com

21.

 Р. Ремзиева

Учител по География

remzieva@glodjevo.com

  21a.  Я. Асенова
Учител по География asenova@glodjevo.com

22.

 М. Ахмедов

Учител по Труд и техника и Физкултура и спорт

ahmedov@glodjevo.com

23.

 З. Сеферов

Учител по Майчин език

seferov@glodjevo.com

24.

 П. Донев

 Учител по БД и Автотранспорт

donev@glodjevo.com
25.  Г. Сейдолска  Възпитател seydolska@glodjevo.com

26.

 Н. Мустафова

Възпитател

mustafova@glodjevo.com

27.

 С. Чакърова - Ахмед

Възпитател

schakarova@glodjevo.com

 27a.  Х. Гарибова Възпитател garibova@glodjevo.com
28.  С. Ф. Чакър
Възпитател chakyr@glodjevo.com

29.

 С. Селимова

Възпитател

selimova@glodjevo.com

30.  Н. Ризова Възпитател rizova@glodjevo.com
31.  М. Камбешев Възпитател kambeshev@glodjevo.com
32.  И. Тодорова Възпитател todorova@glodjevo.com
Последно променена в Сряда, 29 Януари 2014 00:24
Влезте, за да коментирате