Прием в IX клас

10 Април 2017

 

Прием в IX клас за учебната 2017-2018 година

 

За учебната 2017/18 година СУ "Христо Ботев" ще приема ученици в IX клас,
след завършен осми клас, както следва:

 

- Една паралелка, дневна форма на обучение - 26 ученика
- Една паралелка, задочна форма на обучение - 35 ученика

 

 

Условия за кандидатстване:
- да са завършили основно образование;
- да не са по- възрастни от 17 години, навършени в годината на
кандидатстване – за дневна форма на обучение;
- да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване за задочна форма на обучение.

 

 

 

 

 

Учениците подават в училището следните документи:
- Заявление по образец на училището;
- Свидетелство за завършено основно образование.

 

Образуване на бала:
- общия успех за завършено основно образование;
- оценките по български език, математика и история.

 

 

 

 

 

 

Срокове за подаване на документи и за записване:
- Подаване на документи за участие в първи етап на класиране: 03.VII - 05.VII.2017 г.
- Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 06.VII.2017 г.
- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране: на 07.VII.2017 г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране: 10.VII.2017 г.
- Подаване на документи за участие във втори етап на класиране: 11.VII.2017 г.
- Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 13.VII.2017 г.
- Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 14.VII.2017 г.
- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране: до 18.VII.2017 г.
- Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 19.VII.2017 г.
- Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 20.VII.2017 г.
- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 21.VII.2017 г.

 

 

Училището разполага с модерна учебна база:
- добре обзаведени учебни кабинети по  общообразователни предмети;
- два компютърни кабинета, мултимедиен кабинет;
- кабинет по БДП;
- училищна библиотека;
- просторен физкултурен салон със зала за фитнес, две зали за тенис на маса, с тенис робот; две външни спортни площадки;
- училищен стол;
- училищен бюфет;
- други придобивки.

 

 

 

На учениците се предоставя възможност за:
- безплатна закуска (ежедневно);
- безплатни учебници за ползване;
- безплатен транспорт до училище (ежедневно);
- подготовка за водачи на МПС (обучение по автотранспорт).

 

След завършване на средно образование учениците могат да кандидатстват във всички висши училища.

 

Информация за кандидатстване и записване

може да получите на тел. 08184 25–95, факс. 08184 24–09,

както и на web адрес: sou.glodjevo.com

 

Последно променена в Понеделник, 10 Април 2017 11:20
Влезте, за да коментирате