Прием в I клас

30 Март 2017

 

Прием в I клас за учебната 2017-2018 година

 

За учебната 2017/18 година СУ "Христо Ботев" ще приема деца в I клас на възраст 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас.
В първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

 

 

График на дейностите по приема на деца в I клас:
Подаване на заявление от родителите (по образец) – от 29.05. до 29.06.2017 година.
Обявяване на списъка с приетите в I клас деца – до 05.06.2017 година.

Записване на в I клас -  от 06.06. до 08.06.2017 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Необходими документи за записване:
Удостоверение – оригинал за завършена подготвителна група.
Акт за раждане на детето.;
Заявление до директора на училището (по образец).
Лична здравна карта и имунизационен картон.
Лична карта на родителя за справка.

 

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група,
родителите декларират това обстоятелство.

 

 

 

 

 

                                                                                УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

При нас децата:
- се обучават от доказали себе си висококвалифицирани и опитни педагози;
- получават отлична подготовка и задълбочени познания по всички
общообразователни предмети в начален етап;
- по желание, след приключване на задължителните занятия,
могат да участват в избираеми форми за изучаване на чужди езици,
танци, спорт, компютърно обучение, развиващи, образователни и
логически игри (по избор) или други занимания.

 

Училището предлага:
Целодневно обучение;
Безплатни учебници;
Безплатни учебни помагала;
Безплатна закуска;
Ученически стол;
Лавка;
Здравно обслужване;
Целодневна охрана и видеонаблюдение;

 

Училището разполага с модерни и съвременно оборудвани:
Компютърни кабинети.
Мултимедиен кабинет.
Физкултурен салон.

 

Записването се извършва в канцеларията на училището
всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.

 

Първа родителска среща - 12.06.2017 год. от 17:30 часа
Втора родителска среща - 10.09.2017 год. от 17:30 часа

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
08184 25-95
087 9 85-25-95

 

Заповядайте при нас!
Ние очакваме Вас и вашите деца с доверие, обич и усмивка!

 

Последно променена в Понеделник, 10 Април 2017 11:21
Влезте, за да коментирате